e-hvtd v2.0 (9175)

宏壯 hoành tráng
♦Quy mô vĩ đại, hùng tráng. ◇Hồng Lâu Mộng : Giá Thiên Tề miếu bổn hệ tiền đại sở tu, cực kì hoành tráng , (Đệ bát thập hồi).