e-hvtd v2.0 (9175)

翠微 thúy vi
♦Chỗ quanh co không bằng phẳng ở bên núi. ◇Bạch Cư Dị : Sa cân thảo lí trúc sơ y, Vãn hạ hương san đạp thúy vi , (Hương san tị thử nhị tuyệt ).
♦Núi xanh (lam) nhạt. ◇Đỗ Phủ : Thiên gia san quách tĩnh triêu huy, Nhật nhật giang lâu tọa thúy vi , (Thu hứng ).