e-hvtd v2.0 (9175)

凋疏 điêu sơ
♦Tóc ngắn và rối. § Cũng gọi là: điêu tao .
♦Tiêu điều, xơ xác. ◇Dương Vô Cữu : Thế thái nhậm điêu sơ, khước ái hoàng hoa, bất tự quần hoa lạc , , (Túy hoa âm , Sở hương dị đắc , Từ ).