e-hvtd v2.0 (9175)

精華 tinh hoa
♦Phần tinh túy, tốt đẹp nhất của sự vật. ◇Sử Kí : Thị phong cương điền trù chi chánh trị, thành quách thất ốc môn hộ chi nhuận trạch, thứ chí xa phục súc sản tinh hoa , , (Thiên quan thư ).
♦Tinh thần. ◇Vương Sung : Tinh hoa kiệt tận, cố tảo yểu tử , (Luận hành , Thư hư )
♦Vẻ rực rỡ, quang diệu, quang huy. ◇Hồng Lâu Mộng : Tinh hoa dục yểm liệu ưng nan, Ảnh tự quyên quyên phách tự hàn , (Đệ tứ thập cửu hồi) Vẻ rực rỡ muốn giấu đi (nhưng) khó, Bóng thì xinh đẹp và ánh sáng trăng thật lạnh lẽo.