e-hvtd v2.0 (9175)

承先啟後 thừa tiên khải hậu
♦Thừa kế người trước mà người sau tiếp tục sự nghiệp truyền lại. ◇Vương Sưởng : Văn Đoan Công lịch nhậm phong cương, vãn quy đài các, tuế lịch ngũ thập dư tải, thừa tiên khải hậu, tam đại bình chương, sử sách sở hãn cấu dã , , , , , (Hồ hải thi truyện , Duẫn Kế Thiện ).