e-hvtd v2.0 (9175)

交道 giao đạo
♦Đạo cư xử giữa bạn bè. ◇Lạc Tân Vương : Thiếu niên thức sự thiển, Bất tri giao đạo nan , (Vịnh hoài ).
♦Chỗ hai đường gặp nhau. ◇Tấn Thư : Hỏa diệt, thủ hôi, phân trí chư môn giao đạo trung , , (Thạch Quý Long tái kí hạ ).
♦Giao điểm của hoàng đạo và bạch đạo. ◇Chu Lượng Công : Khả khảo nhật nguyệt giao đạo chi số (Thư ảnh , Quyển Nhị).