e-hvtd v2.0 (9175)

老油子 lão du tử
♦Tên giảo hoạt, tay lõi đời. ◇Lão Xá : Chí ư giảng giá tranh tọa, tha đích chủy mạn khí thịnh, lộng bất quá na ta lão du tử môn , , (Lạc đà tường tử , Nhất).