e-hvtd v2.0 (9175)

保重 bảo trọng
♦Mong người khác giữ gìn thân thể, coi trọng sức khoẻ. ◇Hồng Lâu Mộng : Bảo Ngọc đạo: Thư thư tuy như thử thuyết, thư thư hoàn yếu bảo trọng thân thể, thiểu thao ta tâm tài thị : , , (Đệ lục thập tứ hồi).