e-hvtd v2.0 (9175)

再也不 tái dã bất
♦Không bao giờ nữa. ◎Như: thỉnh nguyên lượng ngã, ngã tái dã bất hội trì đáo , .