e-hvtd v2.0 (9175)

再也 tái dã
♦Luôn, bao giờ nữa, vĩnh viễn. ◇Thủy hử truyện : Ngã khước bất yếu nhĩ khứ. Nhĩ nhược bất y ngã khẩu, tái dã hưu thượng ngã môn . , (Đệ lục ngũ hồi) Thiếp không muốn chàng đi. Nếu chàng không nghe lời thiếp, thì chàng (đi luôn đi), đừng bao giờ trở lại cửa nhà thiếp nữa.
♦Tới cực hạn, tới mức cùng. ◇Tuấn Thanh : Phụng Anh tái dã nhẫn bất trụ liễu, phẫn nộ chung ư bạo phát , (Lê minh đích hà biên , Đông khứ liệt xa ) Phụng Anh đã tới độ không chịu nổi nữa, cơn giận (sau cùng phải) bùng lên.