e-hvtd v2.0 (9175)

命運 mệnh vận
♦Khí vận của mệnh trời. § Cũng gọi là: mệnh đồ , mệnh số . ◇Văn minh tiểu sử : Chẩm nại các nhân đích mệnh vận bất đồng, nhất biên thị đính đầu thượng ti, hiện nhậm đích phủ đài , , (Đệ nhị thập nhị hồi).