e-hvtd v2.0 (9175)

有空 hữu không
♦Rảnh rỗi, nhàn hạ. ◎Như: nhĩ hà thì hữu không, cha môn khứ công viên lưu lưu , .