e-hvtd v2.0 (9175)

帝鄉 đế hương
♦Cung trời, cõi tiên. ◇Đào Uyên Minh : Phú quý phi ngô nguyện, đế hương bất khả kì , (Quy khứ lai từ ) Giàu sang chẳng phải là điều ta mong mỏi, cõi tiên không thể ước ao.
♦Kinh thành, kinh đô. ◇Đỗ Phủ : Y quan thị nhật triều thiên tử, Thảo tấu hà thì nhập đế hương , (Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều hoan hỉ khẩu hào ).
♦Cố hương của vua chúa. ◇Hậu Hán Thư : Hà Nam đế thành, đa cận thần; Nam Dương đế hương, đa cận thân , ; , (Lưu Long truyện ).