e-hvtd v2.0 (9175)

灑然 sái nhiên
♦Giật mình, kinh ngạc. ◇Trang Tử : Canh Tang tử chi thủy lai, ngô sái nhiên dị chi , (Canh Tang Sở ) Thầy Canh Sở lúc mới đến, chúng ta lấy làm ngạc nhiên lạ lùng.
♦Ngay ngắn, sạch sẽ. ◇Quy Hữu Quang : Hộ nội sái nhiên (Tiên tỉ sự lược ) Trong nhà ngăn nắp sạch sẽ.