e-hvtd v2.0 (9175)

周章 chu chương
♦Dáng hoảng hốt, kinh sợ. ◇Tả Tư : Khinh cầm giảo thú, chu chương di do , (Ngô đô phú ).
♦Lưu hành khắp nơi. ◇Khuất Nguyên : Long giá hề đế phục, Liêu cao du hề chu chương , (Cửu ca , Vân trung quân ).
♦Rắc rối, phiền phức. ◎Như: sát phí chu chương rầy rà phiền toái.