e-hvtd v2.0 (9175)

卑微 ti vi
♦Thấp, hèn. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nhĩ chức vị ti vi, nan chưởng đại quyền , (Đệ nhất ngũ hồi).
♦Suy yếu, suy bại. ◇Sử Kí : Chu đức ti vi, chiến quốc kí cường, Vệ dĩ tiểu nhược, Giác độc hậu vong , , , (Thái sử công tự tự ).