e-hvtd v2.0 (9175)

低落 đê lạc
♦Xuống thấp. ◇Vương Tây Ngạn 西: Tại khẩn cấp táo quát đích thủy xa thanh trung, đường thủy nhất thốn nhất thốn địa đê lạc liễu , (Ngư quỷ ).
♦Chỉ trình độ giảm sụt, yếu kém. ◎Như: tình tự đê lạc .