e-hvtd v2.0 (9175)

周流 chu lưu
♦Chảy khắp, tới mọi nơi chốn. ◇Sử Kí : Phú thương đại cổ, chu lưu thiên hạ, giao dịch chi vật mạc bất thông , , (Hóa thực truyện ).