e-hvtd v2.0 (9175)

戰火 chiến hỏa
♦Binh lửa, chiến tranh, chiến sự. ◇Ba Kim : Chiến hỏa tuy nhiên bình tức, khả thị thị diện hoàn ngận hỗn loạn , (Gia , Nhị nhị).