e-hvtd v2.0 (9175)

描述 miêu thuật
♦Miêu tả, mô tả, hình dung. ◇Quách Tiểu Xuyên : Hữu cá mĩ diệu đích cố sự, tất tu hướng nhĩ môn giản lược địa miêu thuật , (Cương thiết thị chẩm dạng luyện thành đích ).