e-hvtd v2.0 (9175)

能源 năng nguyên
♦Nguồn năng lượng. § Chỉ những nguồn năng lượng tự nhiên có thể đáp ứng cho nhu cầu của động vật, người ta... như hơi nóng, ánh sáng, điện lượng, v.v.
♦Mượn chỉ tinh lực mà một người có thể phát huy.