e-hvtd v2.0 (9175)

迷茫 mê mang
♦§ Cũng viết là .
♦Mù mịt, không phân biện được phương hướng. ◇Tiền Trừng Chi : Song nhãn mê mang nhận bất thanh, Sâm sâm lãnh khí diêu tương bách , (Tam nhất thượng nhân vân trúc ca ).
♦Hoang mang, tinh thần hoảng hốt. ◇Quản Tử : Nhân kí mê mang, tất kì tương vong chi đạo , (Thế ).