e-hvtd v2.0 (9175)

周到 chu đáo
♦Ổn thỏa mọi mặt. § Cũng nói là: chu mật , chu toàn , chu tường , chu chí .