e-hvtd v2.0 (9175)

撒嬌 tát kiều
♦Nhõng nhẽo, làm nũng. § Ỷ được yêu thương làm điệu làm bộ. ◇Hồng Lâu Mộng : Dã bất phạ tao, nhĩ giá hài tử hựu tát kiều liễu , (Đệ ngũ thập tứ hồi) Cũng chẳng sợ mắc cở, cô bé này lại làm nũng rồi đấy.