e-hvtd v2.0 (9175)

林立 lâm lập
♦Đông đúc, san sát. ◎Như: giá lí chân nhiệt náo, đại tiểu thương điếm lâm lập , .