e-hvtd v2.0 (9175)

安靜 an tĩnh
♦Bình yên, yên ổn. § Cũng viết là an tĩnh . ◇Nhi nữ anh hùng truyện : ... tiếp đắc kỉ phong gia tín, tri đạo gia trung an tĩnh ..., (Đệ nhị hồi).
♦Yên lặng, không có tiếng động. ◇Chu Nhi Phục : Dạ dĩ thâm liễu, thiên thượng đích tinh tinh mật mật ma ma, thôn lí thập phần an tĩnh, nhân môn đô thụy liễu , , , (Thượng Hải đích tảo thần , Đệ nhất bộ tam ).
♦Trầm lặng, trầm tĩnh (khí độ). ◇Hồng Lâu Mộng : Chỉ bất quá thị ngôn ngữ an tĩnh, tính tình hòa thuận nhi dĩ , (Đệ ngũ thập ngũ hồi) Chẳng qua chỉ là trầm lặng ít nói, tính tình hòa thuận mà thôi.