e-hvtd v2.0 (9175)

斫輪老手 chước luân lão thủ
♦Tỉ dụ người tài nghề thành thạo, tinh thâm hoặc có nhiều kinh nghiệm. § Xem: trác luân lão thủ .