e-hvtd v2.0 (9175)

何必 hà tất
♦Cần gì, sao lại phải, bất tất. ◇Kê Khang : Đô ấp khả ưu du, Hà tất tê san nguyên , (Tú tài đáp ).
♦Không hẳn, chưa chắc, không nhất định, vị tất. ◇Trương Hỗ : Cao tài hà tất quý, Hạ vị bất phương hiền , (Đề Mạnh xử sĩ trạch ).