e-hvtd v2.0 (9175)

告成 cáo thành
♦Tuyên cáo hoàn thành. ◎Như: đại công cáo thành .