e-hvtd v2.0 (9175)

散步 tản bộ
♦Đi dạo, tùy ý đi thong dong. ◇Tây du kí 西: Độc tự nhất cá, tản bộ hoang giao thảo dã chi gian , (Đệ nhất 0 hồi).