e-hvtd v2.0 (9175)

幾何 kỉ hà
♦Bao nhiêu? ◇Sử Kí : : Vệ Linh Công vấn Khổng Tử: Cư Lỗ đắc lộc kỉ hà? Đối viết: Bổng túc lục vạn 祿? : (Khổng Tử thế gia ) Vệ Linh Công hỏi Khổng Tử: Ở nước Lỗ được bổng lộc bao nhiêu? Đáp: Bổng lộc được sáu vạn.
♦Gọi tắt môn kỉ hà học , tức là môn hình học (ngày nay).