e-hvtd v2.0 (9175)

關稅 quan thuế
♦Ngày xưa chỉ thuế đánh trên hàng hóa đi qua cửa khẩu vùng bờ biển.
♦Thuế trưng thu trên các hóa vật xuất nhập biên giới nước.