e-hvtd v2.0 (9175)

作風 tác phong
♦Thái độ, hành vi (tại tư tưởng, công tác, sinh hoạt...). ◇Mao Thuẫn : Hoàn toàn thị vô sỉ đích tác phong! ! (Tiểu quyển quyển lí đích nhân vật ).
♦Phong cách (của tác gia, tác phẩm...).