e-hvtd v2.0 (9175)

營營 doanh doanh
♦Qua lại không ngớt. ◇Bạch Cư Dị : Thành trung khán hoa khách, Đán mộ tẩu doanh doanh , (Bạch mẫu đan ).
♦Nhọc nhằn, miệt mài. ◇Trang Tử : Toàn nhữ hình, bão nhữ sanh, vô sử nhữ tư lự doanh doanh , , 使 (Canh Tang Sở ) Toàn lấy thân mình, giữ lấy sự sống của ngươi, đừng khiến ngươi lo nghĩ miệt mài.
♦Rối loạn, lộn xộn. ◇Diệp Kính Thường: Vãng sự doanh doanh bi thệ thủy, Sanh nhai tịch tịch độ tà dương , (Xuân sầu ).
♦Hình dung trong lòng nóng nảy, bứt rứt không yên. ◇Liêu trai chí dị : Trung tâm doanh doanh, tẩm thực đô phế , (A Tiêm ).