e-hvtd v2.0 (9175)

莫然 mạc nhiên
♦Lặng lẽ, tĩnh tịch. ◇Trang Tử : Mạc nhiên hữu gian, nhi Tử Tang Hộ tử , (Đại tông sư ) Lặng đi một dạo, rồi Tử Tang Hộ chết.
♦Ngơ ngác, ngu ngơ, không biết gì cả, mang nhiên. ◇Trang Tử : Giải tâm thích thần, mạc nhiên vô hồn , (Tại hựu ).