e-hvtd v2.0 (9175)

淒然 thê nhiên
♦Mát lạnh. ◇Trang Tử : Thê nhiên tự thu, noãn nhiên tự xuân , (Đại tông sư ) Mát mẻ như mùa thu, ấp áp như mùa xuân.
♦Buồn bã, bi thương. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Mạch nhiên tưởng khởi tại ngô phồn hoa chi sự, bất giác thê nhiên lệ hạ , (Đệ ngũ thập ngũ hồi).
♦Âm u, mờ tối. ◇Cung Tự Trân : Văn song hoa vụ thê nhiên lục, Thị nhi bất khẳng truyền ngân chúc , (Tứ nguyệt thập cửu nhật bạc mộ tức sự ).