e-hvtd v2.0 (9175)

聲色 thanh sắc
♦Âm nhạc say đắm và sắc đẹp. ◇Liêu trai chí dị : Do thử phú hữu cự vạn, thanh sắc hào xa, thế gia sở bất năng cập , , (Tây hồ chủ 西).
♦Chỉ thanh âm và màu sắc hay đẹp.
♦Phong cách và sắc thái (nói về thơ văn).
♦Tranh cãi. ◇Ngụy thư : Nhược hữu tương quai ngỗ, tiện tức tì hủy, nãi chí thanh sắc, gia dĩ báng mạ , 便, , (Nho lâm truyện , Lí Nghiệp Hưng ).
♦Phiếm chỉ tiếng nói và sắc mặt.
♦Chỉ tướng thuật. § Xem âm thanh màu sắc để đoán cát hung họa phúc. ◇Vương Định Bảo : Hội công hữu nhất môn tăng, thiện thanh sắc , (Đường chích ngôn , Tạp văn ).
♦Tin tức.