e-hvtd v2.0 (9175)

桑林 tang lâm
♦Rừng cây dâu. ◇Vương Xương Linh : Thiền minh không tang lâm, Bát nguyệt Tiêu Quan đạo , (Tái hạ khúc ).
♦Tên một nhạc khúc cổ. Tương truyền là nhạc của vua nhà Ân. ◇Trang Tử : Hoạch nhiên hướng nhiên, tấu đao hoạch nhiên, mạc bất trúng âm, hợp ư Tang Lâm chi vũ , , , (Dưỡng sinh chủ ) Tiếng kêu lát chát, dao đưa soàn soạt, không tiếng nào là không đúng cung, hợp với điệu múa Tang Lâm.
♦Tên một vị thần (truyền thuyết).
♦Tên đất cổ.