e-hvtd v2.0 (9175)

容日 dong nhật
♦Đợi ngày. ◇Thủy hử truyện : Dong nhật các bị an mã, câu tống hồi doanh , (Đệ bát thập hồi).