e-hvtd v2.0 (9175)

管制 quản chế
♦Quản lí khống chế. ◎Như: giao thông quản chế .
♦Chỉ hình phạt hạn chế tự do hành động đối với người phạm tội.