e-hvtd v2.0 (9175)

愀然 thiểu nhiên
♦Thốt nhiên thay đổi sắc mặt. ◇Lễ Kí : Khổng Tử thiểu nhiên tác sắc nhi đối (Ai Công vấn ) Khổng Tử bỗng thay đổi sắc mặt, lấy vẻ nghiêm trang đáp.
♦Lo sợ. ◇Tuân Tử : Kiến bất thiện, thiểu nhiên tất dĩ tự tỉnh dã , (Tu thân ) Thấy điều không tốt, kinh sợ mà tự cảnh tỉnh vậy.
♦Buồn rầu. ◇Liệt Tử : Chỉ thành viết: Thử Yên quốc chi thành. Kì nhân thiểu nhiên biến dong : . (Chu Mục vương ) (Người đồng hành) chỉ thành nói: Đây là thành nước Yên. Người kia (sinh ra ở nước Yên, đang trên đường trở về cố hương) bỗng buồn rầu biến sắc mặt (vì thương nhớ).