e-hvtd v2.0 (9175)

園林 viên lâm
♦Khu đất trồng cây, hoa cỏ..., có dựng đình gác để dạo chơi hoặc nghỉ ngơi. ◇Trương Hàn : Mộ xuân hòa khí ứng, Bạch nhật chiếu viên lâm , (Tạp thi ).
♦Chỉ cố hương. ◇Tăng Thật : Hoạn du thập tải thiên nam bắc, Do tưởng viên lâm tư bất vong , (Trúc thâm xứ ).