e-hvtd v2.0 (9175)

塊然 khối nhiên
♦An nhiên, thản nhiên. ◇Cốc lương truyện : Khối nhiên thụ chư hầu chi tôn dĩ (Hi Công ngũ niên ) Thản nhiên nhận lấy sự tôn xưng của chư hầu.
♦Trơ trọi, lẻ loi. ◇Bạch Cư Dị : Khối nhiên bão sầu giả, Trường dạ độc tiên tri , (Tư quy ) Kẻ ôm sầu lẻ loi, Đêm dài một mình biết trước.