e-hvtd v2.0 (9175)

少選 thiểu tuyển
♦Một lát sau, không lâu. § Cũng như tu du . ◇Liêu trai chí dị : Thiểu tuyển, nhập thành , (Tịch Phương Bình ) Một lát, vào đến thành.