e-hvtd v2.0 (9175)

陷阱 hãm tỉnh
♦Hố để săn hoặc đánh bẫy dã thú. ◇Hoài Nam Tử : Hổ báo bất động, bất nhập hãm tỉnh , (Binh lược ).
♦Mưu kế hại người. ◇Hán Thư : Phù huyện pháp dĩ dụ dân, sử nhập hãm tỉnh, thục tích ư thử , 使, (Thực hóa chí hạ ).