e-hvtd v2.0 (9175)

酷肖 khốc tiếu
♦Rất giống, giống hết sức. ◇Tân nhi nữ anh hùng tục truyện : Tha bất tượng thư thư nhi khốc tiếu mẫu thân, kiểm khổng thanh sấu, nhãn tình ngận đại , , (Đệ thập tam chương ).