e-hvtd v2.0 (9175)

吉地 cát địa
♦Chỗ đất tốt để làm nhà ở hoặc để chôn người chết (theo phong thủy).