e-hvtd v2.0 (9175)

輕裘 khinh cừu
♦Áo da ấm và nhẹ. ◇Luận Ngữ : Xích chi thích Tề dã, thừa phì mã, ý khinh cừu , , (Ung dã ) Anh Xích (tức Tử Hoa, học trò Khổng Tử) đi sang Tề, cưỡi ngựa béo, mặc áo da nhẹ. § Ý nói giàu sang.