e-hvtd v2.0 (9175)

魚肉 ngư nhục
♦Cá và thịt. ◇Sử Kí : Như kim nhân phương vi đao trở, ngã vi ngư nhục , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Như bây giờ người ta đang là dao thớt, còn ta là cá thịt.
♦Coi người khác như là cá với thịt, tỉ dụ chà đạp sỉ nhục. ◎Như: thế hào ngư nhục hương lí kẻ cường hào hà hiếp dân trong làng xóm.