e-hvtd v2.0 (9175)

致語 trí ngữ
♦Lời chúc tụng do nhạc nhân nói lúc mở đầu diễn xuất trong cung đình thời xưa. ◇Nguyên sử : Nhạc chỉ, niệm trí ngữ tất, nhạc tác, tấu "Trường xuân liễu" chi khúc , , , (Lễ nhạc chí ngũ ). § Xem trí từ .
♦Lời dẫn trước mỗi hồi trong tiểu thuyết (Tống, Nguyên).